Omavastuu 1000€ koeajossa sattuneesta vahingosta

Vahinkoja voi sattua liikenteessä kenelle tahansa. Koeajotilanteessa riski on tavanomaista korkeampi, koska kuljettaja ei yleensä vielä tunne uuden auton käyttäytymistä, ulkomittoja tai kaikkien hallintavälineiden sijaintia. Erityinen varovaisuus on siis paikallaan. Kuljettajan kannattaa tutustua hyvin auton hallintalaitteisiin ja pyytää tarvittaessa myyjältä opastusta. Auto pitää myös tarkistaa silmämääräisesti, jotta ei synny jälkikäteen epäselvyyttä, milloin mahdolliset naarmut tai lommot ovat syntyneet.

Vahingon sattuessa

Rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava poliisille, joka selvittää vahingon osapuolten henkilöllisyydet, tapahtumien kulun sekä mahdolliset todistajat syyllisyyden toteamiseksi. Teknisen vian sattuessa vakuutusyhtiön 24h autopalvelu järjestää ja korvaa hinauksen tai korjaajan paikan päälle ilman omavastuuta. Kuljettajan pitää tietenkin ilmoittaa myös autoliikkeeseen koeajon aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta.

Kuljettajan omavastuu koeajossa

Kuljettajan omavastuu koeajossa sattuneesta vahingosta on rajattu 1000 euroon, kun kuljettaja on vain huolehtinut laina-autosta kuten omastaan. Vakuutus ei kata kaikkia autolle sattuneita vahinkoja, eikä mitään vahinkoa kokonaisuudessaan. Koeajon tilaajalla on sen vuoksi korvausvastuu aiheuttamastaan vahingosta, yleensä omavastuurajaan asti. Mikäli kuitenkin vahinko aiheutuu kuljettajan vakavasta laiminlyönnistä, tilaaja voi olla velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisenä.

Koeajossa tapahtunut vahinko ei koskaan vaikuta kuljettajan oman vakuutuksen bonuksiin, koska auton liikennekasko on autoliikkeen nimissä. Koeajon tilaajan ei siis tarvitse tutustua auton yksityiskohtaisiin vakuutusehtoihin, eikä asioida suoraan vakuutusyhtiön kanssa. Hänen täytyy kuitenkin antaa tarvittavat tiedot vahingosta autoliikkeelle, jotta vakuutusyhtiöstä voidaan tarvittaessa hakea korvausta.

Milloin omavastuu koeajossa ei ole rajattu 1000 euroon?

  1. Autoa kuljetetaan päihtyneenä tai ilman voimassa olevaa ajokorttia.
  2. Auton kuljettaja syyllistyy törkeään liikennerikkomukseen.
  3. Autoa käytetään virheellisesti esimerkiksi pitkään ylikierroksilla.
  4. Autolla ajetaan yleisen tieverkoston ulkopuolella.
  5. Autoon tankataan väärää polttoainetta.
  6. Auto pysäköidään lukitsematta.
  7. Auton avain hukkuu.
  8. Vahinko aiheutuu tupakoinnista tai nesteiden/terävien esineiden kuljettamisesta.
  9. Vahinko johtuu muusta tahallisesta tai törkeästä tuottamuksesta.
  10. Tilaaja ei anna totuudenmukaista selvitystä vahingosta korvauksen hakemiseksi vakuutusyhtiöltä.

Lisäksi kuljettaja on lain mukaan aina itse henkilökohtaisesti vastuussa aiheuttamistaan pysäköintivirhe- ja rikemaksuista sekä muista liikennerikkomuksista määrättävistä rangaistuksista ja sakoista. Kaikki nämä samat poikkeukset pätevät yleensä kotimaisissa kaskovakuutuksissa, autovuokrasopimuksissa ja osamaksusopimuksissa.