Omavastuu 500€ koeajossa sattuneesta vahingosta

Vahinkoja voi sattua liikenteessä kenelle tahansa. Koeajotilanteessa riski on tavanomaista korkeampi, koska kuljettaja ei yleensä vielä tunne uuden auton käyttäytymistä, ulkomittoja tai kaikkien hallintavälineiden sijaintia. Erityinen varovaisuus on siis paikallaan. Kuljettajan omavastuu koeajossa sattuneesta vahingosta on rajattu 500 euroon, kun kuljettaja on vain huolehtinut laina-autosta kuten omastaan.

Ennen koeajoa

Kuljettajan kannattaa tarkistaa auto huolellisesti ennen koeajoa. Jos autoon on ilmestynyt naarmuja, lommoja tai muita ulkoisesti havaittavia vahinkoja, niistä kannattaa ottaa valokuvat ja lähettää heti autoliikkeen sähköpostiin jo ennen koeajoa. Kuljettajan ei luonnollisestikaan tarvitse koskaan korvata havaittavia virheitä, jotka ovat olleet autossa ennen koeajoa, tai teknisiä vikoja, jotka ilmenevät huolellisessa käytössä koeajon aikana.

Vahingon sattuessa

Kuljettajan pitää heti ilmoittaa autoliikkeeseen koeajon aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Hänen pitää selvittää vahingon osapuolten henkilöllisyys, tapahtumien kulku sekä mahdolliset todistajat syyllisyyden toteamiseksi. Puhelimella kannattaa ottaa kuvia tapahtumapaikasta ja vahingoista. Rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava myös poliisille.

Mikäli vahinko aiheuttaa matkan pysähtymisen, kuljettajan pitää tilata autolle vakuutusyhtiön hyväksymä hinauspalvelu (esim. Falck) lähimmälle auto- tai rengaskorjaamolle. Kannattaa kysyä myös autoliikkeestä, mihin vahingoittunut auto toivotaan korjattavaksi.

Kuljettajan omavastuu koeajossa

Koeajossa tapahtunut vahinko ei koskaan vaikuta kuljettajan oman vakuutuksen bonuksiin, koska auton liikennekasko on autoliikkeen nimissä. Koeajon tilaajan ei siis tarvitse tutustua auton yksityiskohtaisiin vakuutusehtoihin, eikä asioida suoraan vakuutusyhtiön kanssa. Hänen täytyy kuitenkin antaa tarvittavat tiedot vahingosta autoliikkeelle, jotta vakuutusyhtiöstä voidaan tarvittaessa hakea korvausta.

Mikään vakuutus ei kata kaikkia autolle sattuneita vahinkoja, eikä mitään vahinkoa kokonaisuudessaan. Koeajon tilaajalla on sen vuoksi korvausvastuu aiheuttamastaan vahingosta, yleensä 500 euron rajaan asti. Mikäli kuitenkin vahinko aiheutuu kuljettajan vakavasta laiminlyönnistä, tilaaja voi olla velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisenä.

Milloin omavastuu koeajossa ei ole rajattu 500 euroon?

  1. Autoa kuljetetaan päihtyneenä tai ilman voimassa olevaa ajokorttia.
  2. Auton kuljettaja syyllistyy törkeään liikennerikkomukseen.
  3. Autoa käytetään virheellisesti esimerkiksi pitkään ylikierroksilla.
  4. Autolla ajetaan yleisen tieverkoston ulkopuolella.
  5. Autoon tankataan väärää polttoainetta.
  6. Auto pysäköidään lukitsematta.
  7. Auton avain hukkuu.
  8. Vahinko aiheutuu tupakoinnista tai nesteiden/terävien esineiden kuljettamisesta.
  9. Vahinko johtuu muusta tahallisesta tai törkeästä tuottamuksesta.
  10. Tilaaja ei anna totuudenmukaista selvitystä vahingosta korvauksen hakemiseksi vakuutusyhtiöltä.

Lisäksi kuljettaja on lain mukaan aina itse henkilökohtaisesti vastuussa aiheuttamistaan pysäköintivirhe- ja rikemaksuista sekä muista liikennerikkomuksista määrättävistä rangaistuksista ja sakoista. Kaikki nämä samat poikkeukset pätevät yleensä kotimaisissa kaskovakuutuksissa, autovuokrasopimuksissa ja osamaksusopimuksissa.